Ιστορία Συλλόγου

Ο Προοδευτικός Σύλλογος Ναυπλίου ΄΄Ο ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ’’ ιδρύθηκε το έτος 1946.
Το Καταστατικό του Συλλόγου ψηφίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφτηκε την 15η Δεκεμβρίου 1946, εγκρίθηκε, δε, με την 13 / 1947 Απόφαση του Πρωτοδικείου Ναυπλίου.

Την πρώτη προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή απετέλεσαν οι ιδρυτές του Συλλόγου, Τάκης Τούμπας, Πάνος Σπυρόπουλος, Αθανάσιος Αναγνωστόπουλος, Ανδρέας Σταυρόπουλος, Βασίλειος Χαραμής, Κωνσταντίνος Κατσίγιαννης, Στέλλα Κωστούρου, Άγγελος Κόντος, Δημήτριος Βασιλείου, Ραίνος Γραικός, Ανδριανή Λεκάκη και Ευάγγελος Μπακέας.

Ο σκοπός ίδρυσης του Συλλόγου ήταν η εν γένει ανάπτυξη της πόλης. Άξονες της ανάπτυξης ήταν ο εξωραϊσμός της πόλης, η δενδροφύτευση των κοινόχρηστων χώρων, η διατήρηση του ιστορικού και καλλιτεχνικού χαρακτήρα της πόλης, η ανάπτυξη του καλλιτεχνικού και πνευματικού ενδιαφέροντος των συμπολιτών με την οργάνωση διαλέξεων, εκθέσεων κλπ, η διατήρηση των ιστορικών μνημείων της πόλης κλπ.
Στο αρχείο του Συλλόγου σώζονται χειρόγραφα και δακτυλογραφημένα Πρακτικά και σημειώσεις από τις πρώτες, από την σύσταση του Συλλόγου, δραστηριότητες και λειτουργίες.
Τα έγγραφα αυτά ιχνοθετούν και περιγράφουν όχι μόνον τις δραστηριότητες του Συλλόγου, αλλά παρέχουν σημαντικές ιστορικές πληροφορίες για τον κοινωνικό ιστό της πόλης από την περίοδο του δευτέρου ημίσεως του εικοστού αιώνα. Αποτελούν, λοιπόν, ιστορικές, ηθολογικές και αναπτυξιακές πηγές για την διαχρονική εξέλιξη της πόλης μας. Παράλληλα με τα εντυπωσιακά κοινωνικά στοιχεία που περιέχονται στα κείμενα, εξ ίσου εντυπωσιακές είναι οι αναφορές σε πρόσωπα, τα οποία συνέβαλαν ουσιαστικά στην διαμόρφωση της πολιτιστικής ζωής ΄΄της πόλεως του Ναυπλίου, της Προνοίας και του Συνοικισμού’’ και, γενικότερα, του πολιτισμού της χώρας.

΄΄Ιδιαίτερον ενδιαφέρον επέδειξεν ο Σύλλογος προς την νεολαίαν, την ελπίδα του Έθνους, ήτις είχεν εγκαταλειφθή υπό του Κράτους και της κοινωνίας λόγω των συνθηκών της κατοχής...’’.
Προς τον σκοπόν τούτον, ο Σύλλογος ίδρυσε, το έτος 1951, βιβλιοθήκη, την οποία επλούτισε με 3.500 τόμους βιβλίων, με δωρεές των μελών του. Η βιβλιοθήκη λειτούργησε με δαπάνες του Συλλόγου για περισσότερο από ένα έτος. Στη συνέχεια και επειδή ο Σύλλογος δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει τις λειτουργικές δαπάνες της βιβλιοθήκης, την μετέτρεψε σε Δημόσια Βιβλιοθήκη και την παρέδωσε στο Υπουργείο Παιδείας (Υπουργείο Προεδρίας της Κυβερνήσεως;;) στις 13 Ιανουρίου 1952.
Από τότε η Δημόσια Βιβλιοθήκη Ναυπλίου ΄΄Ο ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ’’ λειτουργεί ανελλιπώς και αποτελεί μια από τις περισσότερο οργανωμένες και πλούσιες σε τίτλους βιβλίων της Ελλάδος. Σύμφωνα με τα κείμενα, ήδη το έτος 1960 η Δημόσια Βιβλιοθήκη αριθμούσε πάνω από 15.000 τόμους βιβλίων.

Οι δραστηριότητες, φυσικά, του Συλλόγου δεν εξαντλήθηκαν με την δημιουργία της Δημόσιας Βιβλιοθήκη ΄΄Ο ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ’’.
Εξ ίσου σημαντικές δραστηριότητες άρχισαν να αναπτύσσονται και να υλοποιούνται.
• Αποφασιστική και αφιλοκερδής συμβολή στην επανίδρυση και καθιέρωση των Επιδαυρίων.
• Εκθέσεις ζωγραφικής Ναυπλιέων και Πελοποννησίων ζωγράφων (Ντ. Αντωνακάτου, Ν. Χρονόπουλου, Α. Νόνη κλπ).
• Εκθέσεις φωτογραφίας.
• Εκδόσεις.
• Τιμητικές εκδηλώσεις.
• Συμμετοχή σε πολιτιστικά Συνέδρια.
• Ενέργειες για την ίδρυση και λειτουργία της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων στο Ναύπλιο.
• Εντοιχισμός μαρμάρινων πινακίδων σε ιστορικά κτήρια της πόλης, με συνοπτική αναφορά στο παρελθόν καθενός.
• Εκδρομές.
• Παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων.
• Ομιλίες – διαλέξεις.