Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΙΡΗΣ : Ιστορία του Κιβερίου

Κατηγορία: ΕΣΛΑ
372
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΙΡΗΣ : Ιστορία του Κιβερίου

Μια από τις σημαντικότερες ιστορικές έρευνες τοπικού και εθνικού ενδιαφέροντος κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις "Δεδεβέσης". Πρόκειται για το βιβλίο του κ. Γεωργίου Στείρη, Αν. Καθηγητή Φιλοσοφίας στο ΕΚΠΑ, με τίτλο "Το Κιβέρι στο διάβα της Ιστορίας", που αποτελεί εξαιρετική προσφορά στην ιδιαίτερή του πατρίδα αλλά και στην τοπική ιστοριογραφία. Ο μικρός ιστορικός οδηγός του Κιβερίου (33 σελίδες) έχει μεγάλα προτερήματα: επιστημονικά άρτιο, είναι γραμμένο με τρόπο απλό ώστε να γίνεται κατανοητό από τον κάθε πολίτη που θα θελήσει να το διαβάσει και ταυτόχρονα, εμπλουτίζει παραδειγματικά τις γνώσεις μας για την τοπική ιστορία και τις αργολικές κοινωνίες. Μπορείτε να το "κατεβάσετε" ελεύθερα από τον ιστότοπο :
scholar.uoa.gr/sites/default/ files/gsteiris/files/to_kiveri_sto_diava_tis_istorias_0.pdf)
_____________________________________________

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΙΡΗ

Σπουδές

Πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Διδάκτορας Φιλοσοφίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Διδακτική Προϋπηρεσία

2003 - 2007 Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (διδάσκων).
2007 - ΕΚΠΑ (μέλος ΔΕΠ).
2006 - ΕΑΠ (διδάσκων).
2008 Paideia Study Abroad Program, University of Connecticut (διδάσκων).
Επισκέπτης καθηγητής στο Department of Social Sciences and Philosophy, University of Jyväskylä (Finland) .

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Χριστιανική και Αραβική Φιλοσοφία στο Μεσαίωνα και την Αναγέννηση.
Φιλοσοφία της Φύσης και Επιστήμη στο Μεσαίωνα και την Αναγέννηση.
Πρακτική Φιλοσοφία.

Μονογραφίες

Η θεωρία του Niccolo Machiavelli για την ηθική και το νόμο, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα 2003.
Φιλοσοφία και Κόσμος, Κοσμολογικές αντιλήψεις κατά τους Μέσους Χρόνους και την Αναγέννηση, β’ έκδοση, Ινστιτούτο του Βιβλίου – Α. Καρδαμίτσα, Αθήνα 2010².
Φιλοσοφία του κράτους και του δικαίου, Οι Μέσοι Χρόνοι και η Αναγέννηση, β’ έκδοση, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα 2010².
Η θεμελίωση της μεσαιωνικής πρακτικής φιλοσοφίας, Η περί ηθικής και πολιτικής φιλοσοφία του al-Farabi, Ινστιτούτο του Βιβλίου – Α. Καρδαμίτσα, Αθήνα 2011.
Η Παράδοση της Αναγέννησης: βυζαντινή και δυτική φιλοσοφία στον 15ο αιώνα, Παπαζήσης, Αθήνα 2016.

Ενδεικτικές επιμέλειες συλλογικών τόμων – Μεταφράσεις

Ιωάννης και Θεοδόσιος Ζυγομαλάς, Πατριαρχείο – Θεσμοί – Χειρόγραφα, Σ. Περεντίδης, Γ. Στείρης (επιμ.), Δαίδαλος – Ι. Ζαχαρόπουλος, Αθήνα 2009.
The Problem of Modern Greek Identity: from the Εcumene to the Nation-State, G. Steiris, S. Mitralexis, G. Arabatzis, (eds), Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2016.
Maximus the Confessor as a European Philosopher, S. Mitralexis, G. Steiris, M. Podbielski, S. Lalla (επιμ.). Cascade Books / Wipf and Stock: Eugene OR 2017.
Julia Annas, Αρχαία Φιλοσοφία, Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε, (τίτλος πρωτοτύπου Ancient Philosophy, A Very Short Introduction, Oxford University Press 2000), Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2006, σ.155. (Μετάφραση και Επιμέλεια: Γεώργιος Στείρης).
Bernard Crick, Δημοκρατία, Η εποχή μας σε 15 λέξεις, (τίτλος πρωτοτύπου Democracy, A Very Short Introduction, Oxford University Press 2002), Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2006, σ.168. (Μετάφραση και Επιμέλεια: Γεώργιος Στείρης).
Raymond Wacks, Φιλοσοφία του Δικαίου, Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε, (τίτλος πρωτοτύπου Philosophy of Law, A Very Short Introduction, Oxford University Press 2006), Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2006, σ.143. (Μετάφραση: Γεώργιος Στείρης).

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους

«Georgius Trapezuntius Cretensis on Death», Journal of Classical Studies Matica Srpska 11 (2009), 189-202.
«“We engaged a Master of Philosophy like other Teachers”: John and Theodosius Zygomalas and some Philosophical Discussions in the Second Half of the 16th century», S. Perentidis, G. Steiris (eds), Ioannnes et Theodosios Zygomalas, Patriarchatus – Institutiones – Codices, Daedalus, Athens 2009, 167-186.
«Machiavelli’s appreciation of Greek Antiquity and the ideal of Renaissance», A. Lee, P. Peporte, H. Schnitker (eds), Renaissance? Perceptions of Continuity and Discontinuity in Europe, c.1300 - c.1550, Brill, Leiden 2010, 81-94.
«Isidore of Seville and al- Fārābi on Animals: Ontology and Ethics”, στο E. Protopopadakis (ed.), Animal Ethics: Past and Present Perspectives, Logos Verlag, Berlin 2012, 95-101.
«Al-Farabi’s ecumenical state and its modern connotations», Skepsis XXII/iii (2012), 253-261.
«Science at the Service of Philosophical Dispute: George of Trebizond on Nature», Philotheos: International Journal for Philosophy and Theology 12 (2012), 103-119.
«Harpocration, the Argive Philosopher, and the Overall Philosophical Movement in Classical and Roman Argos», Journal of Classical Studies Matica Srpska 14 (2012), 109-127.
«Renaissance Studies in Greece», in: Teaching the Renaissance II, ed. by Angela Dreßen and Susanne Gramatzki, in: kunsttexte.de, Nr. 3, 2012 (5 pages), www.kunsttexte.de.
Georgios Steiris et Nasia Lyckoura, «La perception et valorization de la philosophie arabe dans le Résumé de la Somme théologique de Saint Thomas d’Aquin de Georges Gennade Scholarios: les cas d’Avicenne et Averroès», στο G. Arabatzis (ed.), Marges de la Philosophie Byzantine, Institut de Livre - Kardamitsa, Athenes 2013, 51-74.
«The study of the soul in Renaissance utopian literature”, Agrafa I.2 (2013), 57-67.
«Anthropologie, Religion und Politik in der praktischen Philosophie al-Fārābīs und in den politischen Traktaten Machiavellis», στο V. Pantazis, M. Stork (eds), Ommasin allois, Festschrift für Professor Ioannis E. Theodoropoulos zum 65. Geburtstag, Oldib Verlag, Essen 2014, 151-189.
«Giovanni Pico della Mirandola on Anaxagoras”, Viator 45 no.3 (2014), 363-375.
«Conclusiones secundum Pythagoram et Hymnos Orphei: Early modern reception of ancient Greek wisdom», in K. Maricki – Gadjanski (ed.), Antiquity and Modern World, Scientists, Researchers and Interpreters, Proceedings of the Serbian Society for Ancient Studies, Vol. VII, Belgrade 2014, 372-382.
«Farabi’de Erdemli Şehir ve İnsanın Mutluluğu Üzerine», Sabah Ülkesi | Kültür-Sanat ve Felsefe Dergisi 43 (2015), 10-13.
«Argyropoulos, John», «Eugenikos, Marc», «Gaza, Theodore», «Margunios, Maximus», «Maximus the Greek», «Philagrios, Joseph», «Roussanos, Pachomios», «Tomaeus, Nikolaus Laonikus», «Zygomalas, John and Theodosius», M. Sgarbi (ed.), Encyclopedia of Renaissance Philosophy, Springer, Dordrecth 2016-2018, https://link.springer.com/search
“Byzantine Philosophers of the 15th Century on Identity and Otherness”, στο The Problem of Modern Greek Identity: from the Εcumene to the Nation-State, G. Steiris, S. Mitralexis, G. Arabatzis (eds). Cambridge Scholars Publishing: Newcastle upon Tyne 2016, 173-199.
“Politique, Religion et Hérésie dans le dialogue anonyme protobyzantin Περί Πολιτικῆς Ἐπιστήμης et dans l’œuvre philosophique d’al-Fārābī », Byzantinische Forschungen, Internationale Zeitschrift für Byzantinistik XXXI, (2013), 121-141.
«Proclus as a source for Giovanni Pico della Mirandola’s arguments concerning emanatio and creatio ex nihilo», στο Proclus and his Legacy, edited by D. A. Layne & D. Butorac (De Gruyter: Berlin – New York 2016), 353-363.
“Seeking Maximus’ the Confessor philosophical sources: Maximus the Confessor and al-Fārābī on representation and imagination”, στο Maximus the Confessor as a European Philosopher, S. Mitralexis, G. Steiris, M. Podbielski, S. Lalla (επιμ.). Cascade Books / Wipf and Stock: Eugene OR 2017, 316-331.
Georgios Steiris, “Al-Fārābi on the Role of Philosophy of History in the History of Civilization”, in Christian and Islamic Philosophies of Time, S. Mitralexis & M. Podbielski (ed.), Vernon Press: Wilmington DE 2018, 135-144. ISBN: 978-1-62273-296-8

Διακρίσεις

Εκλογή στη θέση του Γενικού Γραμματέα της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας (2015-2016).
Απονομή του χρυσού μεταλλίου Jubilee Medal «80 years of Al-Farabi Kazakh National University» του Al-Farabi Kazakh National University (Almaty Kazakhstan, 7/4/2015).

Επιστημονικές Ενώσεις

Renaissance Society of America,
Medieval Academy of America,
Society for Medieval and Renaissance Philosophy,
Société Internationale pour l’Étude de la Philosophie Mediévale

Διαβάστηκε 372 φορές